Cookies

Hantering av dina personuppgifter

VÅRT DATASKYDDSARBETE
För att vi på Virinix Invest AB ska kunna bedriva vår verksamhet behöver vi behandla personuppgifter. Vi värnar om just din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Det är viktigt för oss att du som berörs känner dig trygg med hur vi hanterar dina och andras personuppgifter.

Vill du veta ifall vi har några personuppgifter lagrade om dig? Eller har du upptäckt att något är fel i de uppgifter vi har om dig? Vänligen kontakta oss så vidtar vi rättelse för de fall att uppgifterna är felaktiga eller om du vill få information om vilka personuppgifter vi har för din räkning.

DATASKYDDSPOLICY
Virinix Invest AB värnar om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, och hur vi arbetar för att skydda informationen med hjälp av både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Med ”personuppgifter” menas all slags information som kan kopplas till dig som nu levande fysisk person. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

Virinix Invest AB behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och -rådets förordning nr 2016/679, även kallad ”GDPR” efter dess engelska namn General Data Protection Regulation).

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Personuppgiftsansvarig är Virinix Invest AB, organisationsnummer 559333-9061, med adress C/o G&W Kapitalförvaltning AB, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation du har med oss. Vi samlar in uppgifterna antingen direkt från dig, från våra samarbetspartners, offentliga källor eller via digitala kanaler, till exempel i samband med att du besöker vår webbplats där du kan fylla i en intresseanmälan som sänds till vår e-mail.

I vissa fall samlar vi in personuppgifter från dig men där uppgifterna gäller andra personer än du själv. Om du till exempel kontaktar oss för en annan persons räkning. I dessa fall förutsätter vi att du som förser oss med andras personuppgifter har dessa personers samtycke eller har något annat giltigt skäl till att göra detta. Vi kommer att informera berörda personer om vår personuppgiftsbehandling vid vår första kontakt med dem.

Vi kan även hämta uppgifter från tredje part. Sådana tredjepartskällor kan variera över tid men har tidigare inkluderat:

 • Datamäklare som vi köper demografiska och statistiska data av, för att kvalitetssäkra och komplettera information som vi samlar in, som t.ex. postadress

 • Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten.

Dina personuppgifter kan också förekomma i olika typer av dataloggar och/eller register som är nödvändiga för att flera av våra digitala system ska fungera på ett ändamålsenligt sätt. Det kan till exempel gälla loggar över informationsåtkomst, in- och utgående e-mail eller telefonsamtal och schemaläggnings system. Det förekommer också att vi dokumenterar Virinix Invest AB tjänster med foto, video- eller ljudinspelningar, och dessa kan i vissa fall utgöra personuppgifter.

Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback du skriver, eller frågor och information du lämnar till oss.

ÄNDAMÅL FÖR HANTERINGEN
Virinix Invest AB behandlar personuppgifter för flera olika ändamål. De huvudsakliga syftena är för att vi ska kunna:

 • Hantera intresseanmälningar avseende framtida nyemissioner

 • Hantera informationsgivning och kommunikation med befintliga aktieägare, media, myndigheter och andra berörda parter

 • Fullfölja våra åtaganden gentemot marknadsplatser och uppfylla gällande informationskrav

 • Marknadsföra möjligheten att delta i framtida nyemissioner, marknadsföra pågående nyemssioner eller för att marknadsföra Virinix Invest AB i generell bemärkelse

Vid marknadsföringsaktiviteter av olika slag får du alltid möjlighet att tacka nej till fler liknande kontakter eller utskick från oss, en så kallad opt-out.

Om vi avser att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy, kommer vi att informera om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om din tillåtelse eller, där det krävs, ditt samtycke. Alternativt så kommer vi att be om din tillåtelse och/eller samtycke efter sådan insamling skett, men innan att vi skulle använda dina personuppgifter för ett nytt syfte.

ANLEDNINGAR TILL ATT VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER
Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med andra företag i vår koncern eller med företag som utför tjänster för vår räkning så att vi kan fullgöra våra skyldigheter bl.a. gentemot våra investerare, anlitade emissionsinstitut, myndigheter, marknadsplatser och andra intressenter.

I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 • följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter

 • skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök, eller för att underlätta förhindrande av dödsfall eller allvarlig skada,

 • hantera och upprätthålla säkerheten, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,

 • skydda rättigheter eller egendom som tillhör Virinix Invest AB.

DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER
Virinix Invest AB följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska Unionen, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

 • Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter samt begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter,

 • Du har rätt att begära begränsning och motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen,

 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen,

Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter.

AVYTTRING
Om Virinix Invest AB säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att dela personuppgifter till potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgångar.

Om Virinix Invest AB eller en väsentlig del av Virinix Invest AB:s tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.

VAR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi behandlar all data inom EU/EES. Den lagras inom Virinix Invest AB eller av annan leverantör med hög säkerhet och skyddsnivå. Vi kommer att vidta alla rimliga kontraktsmässiga, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en hög skyddsnivå.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna, uppfylla transaktionerna som du har begärt och godkänt, eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera.

HANTERING AV COOKIES
Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den. Du kan förhindra att cookies placeras genom att ändra i dina webbläsarinställningar. Detta kan dock påverka funktionaliteten hos sidorna du besöker. Cookies på vår sida är inte nödvändiga, men kan förbättra din upplevelse.

KONTAKTA OSS
Har du andra frågor än vad som täcks under Frågor & Svar kontakta oss via det kontaktformulär som finns på Virinix Invest AB:s hemsida under "kontakta oss".

Hör gärna av dig!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om hur du kan ta del av möjligheterna i Baltikum eller om du vill anmäla ditt intresse för framtida erbjudanden i samband med finansiering.

Virinix Invest AB (publ)
c/o G&W Kapitalförvaltning AB
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Ja, jag vill gärna ta del av framtida finansieringserbjudanden

...och till sist lite om namnet!

Namnet Virinix bygger dels på latinets Viridis, d.v.s. färgen grön eller att något är grönt och fågeln Fenix från den grekiska mytologin som får representera en pånyttfödelse eller att verksamheten återuppstår i ny form ur något tidigare. Kanske det låter lite krystat, men antalet lediga företagsnamn och domäner är som sagt begränsat och när det väl kommer till kritan är det inte namnet som är det viktiga – det viktiga är att vi vet hur man gör bra affärer.

Org.nr.: 559333-9061
Tel: +46 735 44 97 30
Innehar F-skatt
Momsreg/VAT-nr: SE559333906101
© 2023 Virinix Invest