Investeringsområden

Vi fokuserar på de områden vi kan bäst

Energi och grön omställning

En växande sektor som ständigt ökar i aktualitet. Vi vet att det finns ett stort lokalt investeringsbehov och våra tidigare erfarenheter från bl.a. bioenergisektorn och omställning av värmeverk till förnyelsebar energiproduktion gör att vi ser detta som en mycket intressant och prioriterad tillväxtsektor med betydande framtidsmöjligheter – inte minst med tanke på den senaste tidens utveckling av energipriser och frågor kring energisäkerhet. Sektorn har därutöver förutsättningar för delfinansiering från bl.a. EU och nationella program samt bedöms kunna generera stabila kassaflöden oavsett konjunktur.

Skog och mark

En stabil investering som vi har lång erfarenhet av och som genererat god avkastning i tidigare projekt vi varit delaktiga i. Ett förändrat marknadsläge med högre priser gör dock att vi kommer att ha en mer aktiv och selektiv strategi jämfört med att enbart passivt investera i och äga skog och mark med en förhoppning att värdet ska stiga. I en orolig tid med ökande inflation, stigande räntor och allmän osäkerhet kommer skog och mark att utgöra en stabil bas i vår verksamhet. Träd växer alltid oavsett konjunktur och mark att odla på finns det bara en begränsad mängd av. 

Närliggande verksamhetsområden

Vi kommer alltid att undersöka möjligheter till investeringar i eller förvärv av verksamheter med anknytning till skog, mark och energi och som kan komma att komplettera verksamheten som helhet. 

Marknadsnoterade värdepapper

Vi kommer även att, i begränsad omfattning, investera i marknadsnoterade värdepapper inom relaterade sektorer. Detta för att undvika att vi t.ex. strax efter en nyemission, och innan vi hunnit investera dessa medel enligt den huvudsakliga strategin, sitter med en större mängd kontanta medel som inte genererar avkastning. Marknadsnoterade värdepapper ska inte ses som någon huvudsaklig del av verksamheten utan bara som något temporärt för att i möjligaste mån ta till vara på investerarnas intressen. 

Hör gärna av dig!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om hur du kan ta del av möjligheterna i Baltikum eller om du vill anmäla ditt intresse för framtida erbjudanden i samband med finansiering.

Virinix Invest AB (publ)
c/o G&W Kapitalförvaltning AB
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Ja, jag vill gärna ta del av framtida finansieringserbjudanden

...och till sist lite om namnet!

Namnet Virinix bygger dels på latinets Viridis, d.v.s. färgen grön eller att något är grönt och fågeln Fenix från den grekiska mytologin som får representera en pånyttfödelse eller att verksamheten återuppstår i ny form ur något tidigare. Kanske det låter lite krystat, men antalet lediga företagsnamn och domäner är som sagt begränsat och när det väl kommer till kritan är det inte namnet som är det viktiga – det viktiga är att vi vet hur man gör bra affärer.

Org.nr.: 559333-9061
Tel: +46 735 44 97 30
Innehar F-skatt
Momsreg/VAT-nr: SE559333906101
© 2023 Virinix Invest